Programe si strategii
Sedinte Consiliu Local
Cariera
index.htm
Declaratii_avere_interese_2021Publicatie_casatorie
RUA
HA_2023_1
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiareComuna

GORBAN

județul Iași

Legături utile:

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro


Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/


Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https:/www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban


Organigrama instituției


Statutul unității administrativ-teritoriale

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - programul „Mergi pentru România”

06.04.2023 ANUNȚ în urma susținerii probelor concursului organizat în zilele de 03.04.2023 - proba scrisă și 06.04.2023 - interviul, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului - rezultatul final

ANUNȚ privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

03.04.2023 ANUNȚ în urma notării lucrărilor scrise ale candidaților la concursul de recrutare organizat în ziua de 03.04.2023 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorban, județul Iași

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - BULETINE DE AVERTIZARE

27.03.2023 ANUNȚ în urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concurul de recrutare organizat în ziua de 03.04 2023 - proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice de eecuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorban, județul Iași

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI - Program de susținere a producției de tomate în spații protejate

ANUNȚ Comuna Gorban, județul Iași organizează CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul registrul agricol și fond funciar

RAPORT - privind starea economică, socială și de mediu a Unității Administrativ Teritoriale Gorban

ANUNȚ Administrația Națională Apele Române - proceduri de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor

ANUNȚ Fondul arhivistic aparținând fostei S.M.T./S.M.A. Răducăneni /AGROMEC Răducăneni din perioada 1962-2006.

ANUNȚ Informații către toți agenții economici care produc/importă sau comercializează produse care fac obiectul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) de pe raza unității administrativ teritoriale

ANUNȚ Către utilizatorii de produse pentru protecția plantelor: Comunicarea sesiunilor de instruire, perioada de depunere a dosarelor de înscriere și modalități de desfășurare a instruirii

ANUNȚ Proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al comunei Gorban a unui număr de 21 drumuri de exploatare agricole

ANUNȚ privind afișarea proiectului provizoriu al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări 2024-2026, urmând a fi completat ulterior

ANUNȚ Către utilizatorii de produse pentru protecția plantelor: Comunicarea sesiunilor de instruire, perioada de depunere a dosarelor de înscriere și modalități de desfășurare a instruirii

ANUNȚ - termenul limită pentru depunerea cererilor de grant pentru secetă la culturile de toamnă

Notificare către toți apicultorii de pe raza comunei Gorban

ANUNȚ - Direcția pentru Agricultură Județeană   lași va desfășura activitate în perioada 30 noiembrie - 02 decembrie 2022, în intervalul orar 08.00 -12.00, pentru a primi documentele necesare pentru a accesa grantul de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi  în toamna anului  2021 și  au fost afectați de seceta pedologică.

ANUNȚ - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant acordat producătorilor agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologi

Platforma

„UCRAINA - Împreună ajutăm mai mult”

InfoCons - protecția consumatorilor

 https://infocons.ro