Programe si strategii
Sedinte Consiliu Local
Cariera
index.htmPublicatie_casatorie
RUA
HA_2023_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiareComuna

GORBAN

județul Iași

Legături utile:

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro


Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/


Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https:/www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban


Organigrama instituției


Statutul unității administrativ-teritoriale

ANUNȚ Ordonanța de urgență nr.166/2022 privind unele măsuri de acordare a unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului energiei, modificată și completată ulterior

ANUNȚ „Ziua de curățenie națională - 2023”

ANUNȚ CNAIR - DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUNURI ȘI PODURI IAȘI - „întreținere șanțuri, rigole, podețe”

ANUNȚ Agenția pentru Protecția Mediului Iași - „Eficiența energetică”

DISPOZIȚIA nr. 24 privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei Gorban, județul Iași

ANUNȚ privind intenția de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚE Nzeb PLUS PENTRU TINERI ÎN COMUNA GORBAN; JUDEȚUL IAȘI”

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - programul „Mergi pentru România”

06.04.2023 ANUNȚ în urma susținerii probelor concursului organizat în zilele de 03.04.2023 - proba scrisă și 06.04.2023 - interviul, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului - rezultatul final

ANUNȚ privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

03.04.2023 ANUNȚ în urma notării lucrărilor scrise ale candidaților la concursul de recrutare organizat în ziua de 03.04.2023 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorban, județul Iași

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - BULETINE DE AVERTIZARE

27.03.2023 ANUNȚ în urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concurul de recrutare organizat în ziua de 03.04 2023 - proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice de eecuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorban, județul Iași

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI - Program de susținere a producției de tomate în spații protejate

ANUNȚ Comuna Gorban, județul Iași organizează CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul registrul agricol și fond funciar

RAPORT - privind starea economică, socială și de mediu a Unității Administrativ Teritoriale Gorban

ANUNȚ Administrația Națională Apele Române - proceduri de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor

ANUNȚ Fondul arhivistic aparținând fostei S.M.T./S.M.A. Răducăneni /AGROMEC Răducăneni din perioada 1962-2006.

ANUNȚ Informații către toți agenții economici care produc/importă sau comercializează produse care fac obiectul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) de pe raza unității administrativ teritoriale

ANUNȚ Către utilizatorii de produse pentru protecția plantelor: Comunicarea sesiunilor de instruire, perioada de depunere a dosarelor de înscriere și modalități de desfășurare a instruirii

ANUNȚ Proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al comunei Gorban a unui număr de 21 drumuri de exploatare agricole

ANUNȚ privind afișarea proiectului provizoriu al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări 2024-2026, urmând a fi completat ulterior

ANUNȚ Către utilizatorii de produse pentru protecția plantelor: Comunicarea sesiunilor de instruire, perioada de depunere a dosarelor de înscriere și modalități de desfășurare a instruirii

 

Platforma

„UCRAINA - Împreună ajutăm mai mult”

InfoCons - protecția consumatorilor

 https://infocons.ro