Programe si strategii
Sedinte Consiliu Local
Cariera
index.htm
Declaratii_avere_interese_2021
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2022_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documenteComuna

GORBAN

județul Iași

Legături utile:

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro


Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/


Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https:/www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban


Organigrama instituției


Statutul unității administrativ-teritoriale

ANUNȚ PUBLIC- COMUNA GORBAN, organizează licitație publică pentru : concesionarea prin licitație publică cu plic închis a spațiului din incinta Dispensarului uman și a terenului aferent  situat în sat Gura Bohotin, com. Gorban, jud. Iași,  în data de  07.10.2022, ora 11.


COMUNICAT APAVITAL în legătură cu igienizarea rezervoarelor de apă potabilă din localitatea Podu-Hagiului, comuna Gorban, în data de 20 septembrie 2022

ANUNȚ  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Institutul regional de oncologie - Programul ONCOPREV

APAVITAL  - modalitatea de execuție a branșamentelor și a racordurilor

ANUNȚ Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași

DGASPC - Iași - Contimuarea implementării proiectului „TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS 127169

ANUNȚ S.C. GAUSS S.R.L. - IAȘI, în scopul informării cu privire la derularea programului național de cadastru și carte funciară

Comunicat APAVITAL

Adresa APAVITAL

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Mutare sediu Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași începând cu 6 iubie 2022

Campania „IAȘI MAI VERDE”, acțiunea „Respectăm natura, Promovăm cultura!”

Cursuri de instruire organizate de Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

Coduri CAEN pentru cei care lucrează în agricultură, procesare produse agricole

ANF (Autoritatea Națională Fitosanitară) - Comunicarea sesiunilor de instruire, perioada de depunere a dosarelor de înscriere și modalități de desfășurare a instruirii

ANIF -Întocmire contracte multianuale irigații

Cultivarea plantelor Modificate Genetic în anul agricol 2022

Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile

În atenția ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE IAȘI

INFORMARE privind „Platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd comuna Moșna”

Lista agenților economici care au contracte încheiate cu APAVITAL SA pentru descărcarea apelor uzate vidanjate

ANUNȚ       COMUNA GORBAN anunță  desfăşurarea şedintei  de atribuire directă  pentru închirierea  pășunii comunale rămase în urma rezilierii contractelor de închiriere sau a diminuării de suprafață în data de 28.02.2022 aflate în extravilanul comunei Gorban,  jud. Iași

ANUNȚ   Către utilizatorii de produse pentru protecția plantelor

PROGRAMAREA FERMIERILOR- COMUNA GORBAN, 2022

Platforma

„UCRAINA - Împreună ajutăm mai mult”

InfoCons - protecția consumatorilor

 https://infocons.ro