Programe si strategii
Sedinte Consiliu Local
Cariera
index.htm
HA_2021_1
MOL
RUA
HA_2021_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documenteComuna

GORBAN

județul Iași

PROCES-VERBAL de afișare a încheierii de sentință din data de 19.04.2021, pronunțată în dosarul 338/286/2021 având ca obiect validare mandat consilieri

Legături utile:

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro


Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/


Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https:/www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban


Organigrama instituției


Statutul unității administrativ-teritoriale

INFORMAȚII UTILE DESPRE CORONAVIRUS

ADRESA NR. 1/24.03.2021- solicitare de la USR-PLUS


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021


PROIECT ACT ADIŢIONAL NR. 41 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARECU APĂ ŞI DE CANALIZARE nr. 48/2009 -

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

PLAN DE PAZĂ al comunei Gorban, conform lefii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată prin Legea nr. 9/2007

COMUNICARE - ÎNCHEIERE FINALĂ (DEZINVESTIRE) - FINAL CIVILĂ