index.htm
Declaratii_avere_interese_2021Publicatie_casatorie
RUA
HA_2023_1
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
pv_1
Alte_doc_oportun
Alte_doc_oportun

Comuna

GORBAN

județul Iași

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință, conform legii

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/contrasemna/aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilor primarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele sedințelor publice

Procese-verbale sedințe Consiliul Local

Publicarea declarațiilor căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară

Transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2023 conform cu art. 33 din Legea nr. 153/2017

Rapoartele de activitate pentru anul 2022 ale consilierilor locali

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Lupei Constantin

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Barbălată Gabriel

Transparența veniturilor salariale la data de 31.09.2022 conform cu art. 33 din Legea nr. 153/2017

Transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2022 conform cu art. 33 din Legea nr. 153/2017

Autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri în luna decembrie 2021

DISPOZIȚIA nr. 222 din 07.12.2021, privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 14.12.2021