index.htm
Declaratii_avere_interese_2021
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2022_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
pv_1
Alte_documente

Comuna

GORBAN

județul Iași

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/contrasemna/aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilor primarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele sedințelor publice

Procese-verbale sedințe Consiliul Local

Publicarea declarațiilor căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Lupei Constantin, nr. 6583

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Barbălată Gabriel, nr. 6581

Autorizație de desființare și construire nr. 83 din 25.10.2022

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Barbălată Gabriel, nr. 5767

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Barbălată Gabriel, nr. 5766

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Lupei Constantin, a II-a licitație

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Lupei Constantin

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile  Barbălată Gabriel

Transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2022 conform cu art. 33 din Legea nr. 153/2017

Autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri în luna decembrie 2021