index.htm
HA_2021_1
MOL
RUA
HA_2021_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
Sedinte Consiliu Local
CarieraComuna

GORBAN

județul Iași

ANUNȚ în urma susținerii probelor concurului organizat în ziua de 09.07.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Primăriei Gorban, județul Iași

ANUNȚ în urma analizării dosarului de înscriere depus până pe 29.06.2021 în vederea participării la concursul de recrutare organizat în data de 09.07.2021 pentru ocuparea funcției vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei Gorban, județul Iași

ANUNȚ în urma notării probei scrise la examenul organizat în ziua de 14 iunie 2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul primăriei Gorban, județul Iași, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise

ANUNȚ Comuna Gorban, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 18.05.2021, privind rezultatul selecției dosarelor pentru participarea la concursul din data de 14.06.2021, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant la compartimentul agricol și font funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorban, județul Iași

ANUNȚ Comuna Gorban, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului registru agricol și fond funciar din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

ANUNȚ Comuna Gorban, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea postului vacanat de execuție, consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului asistență socială, din structura de specialitate a primarului comunei Gorban, județul Iași, cu durata normală de munca de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână

ANUNȚ Rezultatele finale obținute  de către candidații la concursul de ocupare a postului de Șef SVSU

ANUNȚ COMUNA GORBAN, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție auditor, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, în cadrul Compartimentului audit din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

 

2021