index.htm
HA_2022_1
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2022_1
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
HA_2022_1
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2019_1
HA_2021_2
Notarari_adoptate_2020_pag2
Notarari_adoptate_2020_pag3

Comuna

GORBAN

județul Iași

2022 | 2021 | 2020 | 2019

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 27 mai 2021

HOTĂRÂREA NR. 21 din 27.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-iulie-august

HOTĂRÂREA NR. 20 din 27.05.2021 privind desfășurarea activității de comerț stradal de către producătorii agricoli de pe raza comunei Gorban, pe domeniul public al unității administrativ-teritoriale Gorban

HOTĂRÂREA NR. 19  din 27.05.2021 privind aprobarea Programului de măsuri referitoare la gospodărirea și înfrumusețarea comunei Gorban, județul Iași

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 23 aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR. 18 din 23.04.2021 privind demolarea fostului sediu CAP, C1 (sc=143 mp) și C2 (sc=82 mp) ce aparține domeniului public al comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 17 din 23.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale de Apa canal Iași - ARSACIS

HOTĂRÂREA NR. 16 din 23.04.2021 privind transformarea funcției publice vacante de consilier juridic asistent în consilier juridic debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 15 din 23.04.2021 privind reorganizarea Structurii Comunitare Consultative la nivelul comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 14 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a listei de investiții

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 01 aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR. 13 din 01.04.2021 privind aprobarea listei provizorie a obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanațare parțială sau integrală de la buget

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 25 martie 2021

HOTĂRÂREA NR. 12 din data de 25.03.2021 privind graficul de ședințe a Consiliului Local Gorban pe trimestrul II-2021

HOTĂRÂREA NR. 11 din data de 25.03.2021 privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de referent superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietatea comunei Gorban în suprafață de 748 mp teren intravilan având număr cadastral 61567 înscris în cartea funciară 61567 Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 25.03.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Alexa Gabriel, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gorban

HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-aprilie-mai 2021

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 25 februarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 7 din data de 25.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 25.02.2021 privind aprobarea revizuirii, modificării și actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 41

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 25.02.2021 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 25.02.2021 privind reactualizarea comisiei de verificare a modului de respectare a regulamentului de utilizare și gestionare a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 25.02.2021 privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 57,54 ha pajiști rămase neatribuită, proprietate privată a UAT Gorban

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 25.02.2021 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversutar de stat pe raza comunei gorban, pe anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 25.02.2021 privind aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul 2021, de către beneficiarii de ajutor social, conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


  

1  | 2 | 3 | 

1  | 2 | 3