index.htm
HA_2021_1
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2021_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
HA_2022_1
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2019_1
HA_2021_1
HA_2021_1
Notarari_adoptate_2020_pag3

Comuna

GORBAN

județul Iași

2022 |2021 | 2020 | 2019

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 29 decembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 45 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 14 decembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 44 privind împuternicirea domnului viceprimar pentru a reprezenta legal Comuna Gorban în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, pentru a face parte din structurile decizionale ale Asociației și pentru a semna documentele elaborate în cadrul acestor structuri în numele Comunei Gorban

HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul I al anului 2022

HOTĂRÂREA NR. 42 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 21 septembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în comuna Gorban, județul Iași și a nomenclatorului stradal

HOTĂRÂREA NR. 40 privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală

HOTĂRÂREA NR. 37 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 30 septembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 36 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 35 privind privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drunuri de interes local în comuna Gorban, județul Iași” pentru finanțarea acestuia în cadrul programului Național de Investiții Anghel Saligny

HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea devizului general actualizat șia indicatorilor tehnico-economici aferenți investitiei „Grădinița cu program normal pentru două grupe” în sat Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 09 septembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 33  privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul IV-2021

HOTĂRÂREA NR. 32  privind punerea la dispoziția proiectului „Sistemul informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române” a terenului pentru construcția, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HOTĂRÂREA NR. 31  privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020 a terenului în suprafață de 1366 mp pentru construcția, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HOTĂRÂREA NR. 30  privind aprobarea Planului de Pază al UAT Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 29 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 23 august 2021

HOTĂRÂREA NR. 28  privind desemnarea președintelui de șdință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA NR. 27 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Barbălată Mihai, precum și vacantarea locului de consiler local în cadrul Consiliului Local al comunei Gorban

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 29 iulie 2021

HOTĂRÂREA NR. 26  privind stabilire taxă specială pentru oficiere căsătorie în afara sediului Primăriei comunei Gorban

HOTĂRÂREA NR. 25  privind neasumarea responsabilității organizării și derulării prodesurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția procedurilor aferente Programului pentru școli al Romaniei și a contrctelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Gorban, județul Iași

PROCES-VERBAL  încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 30 iunie 2021

HOTĂRÂREA NR. 24  privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul III-2021

HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al comunei Gorban

HOTĂRÂREA NR. 22 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Gorban


  

1 | 2 | 3 | 

1  | 2 | 3