index.htm
Declaratii_avere_interese_2021
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2022_2
HA_2022_2
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
HA_2021_2
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2019_1
HA_2022_2

Comuna

GORBAN

județul Iași

2022 |2021 | 2020 | 2019

HOTĂRÂREA Nr.24 privind trecerea în domeniul public a construcției cu destinația dispensar uman în sat Gura Bohotin, comuna Gorban, jud. Iași

HOTĂRÂREA Nr.23 pentru aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul al III-lea - 2022

HOTĂRÂREA Nr.22 pentru aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ în comuna Gorban, jud. Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul Local

HOTĂRÂREA Nr.21 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ în comuna Gorban, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

HOTĂRÂREA Nr.20 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția procedurilor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr. 19 privind aprobarea programului manifestațiilor organizate xu prileju sărbătorii evenimentelor: „Zilele comunei Gorban”, ediția a VIII-a

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 28.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 31.03.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Gorban, jud. Iași, a 8 drumuri de exploatare

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 28.04.2022 privind trecerea în domeniul public al comunei Gorban a obiectivului Panou de semnalizare pe DN 28 Gorban

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Cămin Cultural din comuna Gorban, jud. Iași” în cadrul apelului de proiecte PNNR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrală (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Scoposeni, comuna Gorban, jud. Iași” în cadrul apelului de proiecte PNNR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrală (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 31.03.2022 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II-2022

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 31.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gorban nr. 9/22.02.2022 referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 31.03.2022 privind atestarea apartenenței domeniuluipublic al comunei Gorban a 8 drumuri de exploatare

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 31.03.2022 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în comuna Gorban, județul Iași și a nomenclatorului stradal

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 22.02.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 22.02.2022 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziția de aplicații electronice pentru implementarea platformei GHISEUL.RO în comuna Gorban, jud. Iași

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 09.02.2022 privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări 2023-2025 și a listei de investiții

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 13.01.2020 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în comuna Gorban, jud. Iași și a nomenclatorului stradal

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 13.01.2020 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 13.01.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Gorban, jud. Iași, începând cu data de 1 ianuarie 2022

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 13.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat pe raza comunei Gorban, pentu anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 13.01.2020 privind aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi execuatte în anul 2022 de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  

1  | 2 | 3 | 

1  | 2  | 3  |