index.htm
Declaratii_avere_interese_2021
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2023_1
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
HA_2021_2
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2019_1
HA_2022_1

Comuna

GORBAN

județul Iași

2022 |2021 | 2020 | 2019

HOTĂRÂREA Nr.45 privind aprobarea graficului de sedință pe trimestrul I - 2023

HOTĂRÂREA Nr.44  privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Gorban, începând cu data de 1 ianuarie 2023

HOTĂRÂREA Nr.43  privind administrarea și gestionarea serviciului de iluminat public în comuna Gorban, jud. Iași prin delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public către un operator licențiat de A.N.R.S.C.

HOTĂRÂREA Nr.42 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Gorban pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.41 privind achiziționarea unui serviciu juridic de consultață, asistență și reprezentare juridică a UAT-ului Gorban

HOTĂRÂREA Nr.40 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre M.M.S.S. și UAT Gorban în cadrul proiectului „HUB de servicii „MMSS-SIIMMSS”, cod MySims 130963

HOTĂRÂREA Nr.39 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.38 privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA Nr.37 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE BLOC DE LOCUINȚE, SAT GORBAN, COMUNA GORBAN, JUDEȚUL IAȘI”  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr.36 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul IV-2022

HOTĂRÂREA Nr.35 privind aprobarea Codului de Conduită etică și profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr.34 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a dispensarului uman din sat Gura-Bohotin și a terenului aferent în suprafață de 621,80 mp

 HOTĂRÂREA Nr.33 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.32 privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 21/13.05.2022 privind „Construirea de locuinte nZEB plus - pentru tineri/ locuințe de srviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna gorban, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNNR/2022/C10, componenta 10  Fondul local

HOTĂRÂREA Nr.31 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziție echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală în comuna Gorban, județul Iași”

HOTĂRÂREA Nr.30  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.29 privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 15/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Gorban, comuna Gorban, județul Iași” în cadrul apelului de prroiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renivarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr.28 privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 14/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Scoposeni, comuna Gorban, județul Iași” în cadrul apelului de prroiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr.27 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr.26 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.25 privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni
  

1  | 2 | 3 | 

1  | 2  | 3  |