index.htm
HA_2021_1
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2021_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
HA_2021_1
Buletin_informativ
Declaratii_avere_interese_2021
HA_2022_1
HA_2021_2
Notarari_adoptate_2020_1
Notarari_adoptate_2019_2
Notarari_adoptate_2019_3
Notarari_adoptate_2019_2
Notarari_adoptate_2019_3

Comuna

GORBAN

județul Iași

2022 | 2021| 2020 | 2019

1  | 23 

HOTĂRÂREA NR. 53- privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul I al anului 2020

HOTĂRÂREA NR. 52- privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.33

HOTĂRÂREA NR. 51- privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Gorban și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia

HOTĂRÂREA NR. 50- privind demolare corp C2 și C3 (anexe) la Școala Gura Bohotin, comuna Gorban, jud. Iași

HOTĂRÂREA NR. 49- privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua de către persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 48- privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Gorban, începând cu data de 1 ianuarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 47- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 46- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban

HOTĂRÂREA NR. 45- privind aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a a nulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Gorban

HOTĂRÂREA NR. 44- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 43- privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA NR. 42- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban și a aplicării prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRÂREA NR. 41- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019


HOTĂRÂREA NR. 40- privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul IV al anului 2019

HOTĂRÂREA NR. 39- privind modificarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal IAȘI - ARSACIS

HOTĂRÂREA NR. 38- privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

HOTĂRÂREA NR. 37- privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Gorban în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delgare a gestiuni serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în juețul Iași nr. 357/30.10.2018

1  | 23