index.htm
MOL
RUA
HA_2021_1
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
Notarari_adoptate_2020_pag2
Buletin_informativ
DAI_noiem_2020
HA_2021_1
Notarari_adoptate_2019_1
Notarari_adoptate_2020_pag2
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2020_pag2
Notarari_adoptate_2020_pag3

Comuna

GORBAN

județul Iași

2021| 2020 | 2019

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 28.05.2020. privind actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 36

HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 28.05.2020. privind modificarea art. 36, Tarifele, pct.3) din Dispozițiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35

HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 28.05.2020. privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34

HOTĂRÂREA Nr. 11 din data de 28.05.2020. privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS, referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal Iași - ARSACIS

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 28.05.2020. privind modificarea și completarea anexei HCL nr. 25 din 09.07.2012, privind introducerea în inventarul domeniului public a investiției „Rețea canalizare, stație epurare comuna Gorban, județul Iași”

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 28.05.2020. privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 28.05.2020, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 19 februarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gorban nr. 20 din 23.05.2013

HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 30 ianuarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 5- privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni


HOTĂRÂREA NR. 4 -privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35

HOTĂRÂREA NR. 3- privind stabilirea salariilor de bază la gradația 0 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA NR. 2- privind darea în administrare, către Școala Gimnazială Gura Bohotin a unor bunuri (clădiri și teren) aparținând domeniului public al comunei Gorban, jud. Iași

HOTĂRÂREA NR. 1- privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din raza teritorială a comunei Gorban pentru anul școlar 2020 - 2021

  

1  | 2 | 3

1  | 2 | 3