index.htm
HA_2021_1
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2021_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
HA_2021_1
Buletin_informativ
Declaratii_avere_interese_2021
HA_2022_1
HA_2021_1
Notarari_adoptate_2019_1
Notarari_adoptate_2020_1
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2020_1
Notarari_adoptate_2020_pag3

Comuna

GORBAN

județul Iași

2022 | 2021| 2020 | 2019

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 27.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire/acordurilor cadru pentru ahiziția procedurilor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr. 29 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 30 iulie 2020

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 30.07.2020 privind apartenența la domeniul public a suprafeței de teren de 1366 mp situat în T61/1; NR. 794; P807/1, ce face obiectul Proiectului Regional de Dezvoltare a aInfrastructurii de apă și apă uzată din jud. Iași, în perioada 2014-2020

HOTĂRÂREA Nr. 27 din 30.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 39

HOTĂRÂREA Nr. 26 din 30.07.2020 privind revocarea Hptărârii Consiliului Local al comunei Gorban nr. 15 din 28.05.2020 privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Gorban a suprafeței de 1366 mp în T61/1, P801/1 limitrofă cu stația de apă APAVITAL

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 30.07.2020 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Plaiurile Jijiei”, prin aderarea U.A.T. - Județul Iași prin Consiliul Județean Iași la asociație

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 25 iunie 2020

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 25.06.2020 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul III al anului 2020

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 25.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 25.06.2020 de aprobare  a Actului Adițional nr. 37  la Contractul de delegare nr. 48/2009, ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare

PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 28 mai 2020

HOTĂRÂREA Nr. 20 din data de 28.05.2020, privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA Nr. 19 din data de 28.05.2020, privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II al anului 2020

HOTĂRÂREA Nr. 18 din data de 28.05.2020, privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Gorban în AGA ADIS Iași în cederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/30.10.2018

HOTĂRÂREA Nr. 17 din data de 28.05.2020, privind revocarea Hotîrârii Consiliului Local al comunei gorban nr. 50 din 12.12.2019, privind demolare corp C2 și C3 (anexe la Școala Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași)

HOTĂRÂREA Nr. 16 din data de 28.05.2020, privind modificarea și completarea anexei 33 la HG nr. 1354/2001, privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași

HOTĂRÂREA Nr. 15 din data de 28.05.2020, privind introducerea în inventarul domeniului public al ccomunei Gorban a suprafeței de 1366 mp situat în T61/1, P801/1 limitrofă cu stația de apă APAVITAL

1  | 2 | 3 |

1  | 2 | 3 |