Sedinte Consiliu Local
index.htm
HA_2021_1
MOL
RUA
HA_2021_1
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documenteComuna

GORBAN

județul Iași

ANUNȚ Comuna Gorban, juețul Iași, organizează concurs pentru ocuparea postului vacanat de execuție, consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului asistență socială, din structura de specialitate a primarului comunei Gorban, județul Iași, cu durata normală de munca de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână

DISPOZIȚIA nr. 93 din 15.04.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 23.04.2021

ANUNȚ Rezultatele finale obținute  de către candidații la concursul de ocupare a postului de Șef SVSU

PROCES-VERBAL de afișare a încheierii de sentință din data de 19.04.2021, pronunțată în dosarul 338/286/2021 având ca obiect validare mandat consilieri

ANUNȚ COMUNA GORBAN, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție auditor, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, în cadrul Compartimentului audit din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

Legături utile:

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro


Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/


Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https:/www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gorban


Organigrama instituției


Statutul unității administrativ-teritoriale

INFORMAȚII UTILE DESPRE CORONAVIRUS

ADRESA NR. 1/24.03.2021- solicitare de la USR-PLUS


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021


PROIECT ACT ADIŢIONAL NR. 41 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARECU APĂ ŞI DE CANALIZARE nr. 48/2009 - CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE