Sedinte Consiliu Local
index.htmPublicatie_casatorie
RUA
HA_2023_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare

Comuna

GORBAN

județul Iași

 2023 2021-2022

04.08.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gorban, județul Iași și stabilirea modalităților de gestiune a acestui serviciu

25.04.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea în administrarea operatorului regional S.C. APAVITAL S:A. a terenurilor aferente rezervoarelor de apă a stației de epurare ca urmare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, consolidat 2021

25.04.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei HCL nr.10 din 28.05.2020 referitoare la obiectivul de investiție „Rețea canalizare, stație epurare, comuna Gorban, județul Iași”

17.01.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public al comunei Gorban a unui număr de 21 drumuri de exploatare agricolă

13.01.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări 2024-2026 și a listei de investiții