index.htm
HA_2022_1
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2022_1
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
HA_2021_2
Alte_documente
Alte_doc_oportun

Comuna

GORBAN

județul Iași

PROCESE-VERBALE ședințe Consiliul Local

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/contrasemna/aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilor primarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele sedințelor publice

Procese-verbale sedințe Consiliul Local

Publicarea declarațiilor căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară

PROCES-VERBAL încheiat astăzi cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 28 aprilie 2022

PROCES-VERBAL încheiat astăzi cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 31 martie 2022

PROCES-VERBAL încheiat astăzi cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 22 februarie 2022

PROCES-VERBAL încheiat astăzi cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 9 februarie 2022

PROCES-VERBAL încheiat astăzi cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorban, jud. Iași din data de 13 ianuarie 2022