Proiecte_hot_2023
index.htm
Declaratii_avere_interese_2021
Publicatie_casatorie
RUA
HA_2022_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare

Comuna

GORBAN

județul Iași

2023 2021-2022

17.11.2022 PROIECTE  DE HOTĂRÂRE privind rectificarea de venituri și cheltuieli pe anul 2022

17.11.2022 PROIECTE  DE HOTĂRÂRE privind administrarea și gestionarea serviciului de iluminat public în comuna Gorban, jud. iași prin delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public către un operator liențiat al A.N.R.S.C.

10.11.2022 PROIECTE  DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui serviciu juridic de consultanță, asistență și reprezentare juridică a U.A.T. Gorban

10.11.2022 PROIECTE  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare dintre M.M.S.S. și U.A.T. Gorban în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSSSIIMMSS”, cod MySims 130963

10.08.2022 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a dispensarului uman din sat GuraBohotin și a terenului aferent în suprafață de 621,80 mp

10.08.2022 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Codului de Conduită etică și profesională a funcționarilor publici și peronalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, jud. Iași

04.07.2022 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public a construcției cu destinație dispensar uman în sat Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași

16.02.2022 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Gorban, jud. Iași

09.02.2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziția de aplicații electronice pentru implementarea platformei ghiseul.ro în comuna Gorban, jud. Iași

03.02.2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea comunei Gorban în sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

03.02.2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Gorban prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare

8.01.2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea în proprietatea comunei Gorban a obiectivului Panou de semnalizare pe DN 28 Gorban

10.01.2022:  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a listei de investiții

05.01.2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de noi denumiri pentru arterele de circulație din satele apărținătoare comunei Gorban, județul Iași și modificarea și completarea nomenclatorului stradal

06.12.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Gorban, începând cu data de 1 ianuarie 2021

19.10.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de noi denumiri pentru arterele de circulație din satele aparținătoare comunei Gorban, județul Iași și modifivarea și completarea nomenclatorului stradal

17.09.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

14.09.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Stategiei de Dezvoltare Locală

28.07.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Pază al UAT Gorban, județul Iași

20.07.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilire taxă specială pentru oficiere căsătorie în afara sediului Primăriei comunei Gorban

20.07.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Iași, in perioada 2014-2020 a terenului în suprafață de 1366 mp pentru construcți, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri pentru arterele de circulație din satele aparținătoare comunei Gorgan, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al comunei Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfășurarea activității de comerț stradal de către producătorii agricoli de pe raza comunei Gorban, pe domeniul public al UAT Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri referitoare la gospodărirea și înfrumusețarea comunei Gorban, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea funcției publice de execuție vacante de referent superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a trenului proprietatea comunei Gorban în suprafață de 748 mp teren intravilan, având număr cadastral 61567 încris în cartea funciară 61567 Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 57,54 ha pajiști rămasă neatribuită, proprietate privată a UAT Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea comisiei de verificare a modului de respectare a Regulamentului de utilizare și gestionare a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei Gorban, județul Iași