index.htm
HA_2021_1
MOL
RUA
HA_2021_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
Alte_documente
Sedinte Consiliu Local
Cariera

Comuna

GORBAN

județul Iași

20.07.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilire taxă specială pentru oficiere căsătorie în afara sediului Primăriei comunei Gorban

20.07.2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Iași, in perioada 2014-2020 a terenului în suprafață de 1366 mp pentru construcți, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri pentru arterele de circulație din satele aparținătoare comunei Gorgan, județul Iași

DISPOZIȚIA nr. 125 din 23.06.2021, privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al comunei Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfășurarea activității de comerț stradal de către producătorii agricoli de pe raza comunei Gorban, pe domeniul public al UAT Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri referitoare la gospodărirea și înfrumusețarea comunei Gorban, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Dispoziția nr. 68/18.03.2021 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea funcției publice de execuție vacante de referent superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a trenului proprietatea comunei Gorban în suprafață de 748 mp teren intravilan, având număr cadastral 61567 încris în cartea funciară 61567 Gorban

Dispoziția nr. 23/18.02.2021 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, județul Iași

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 57,54 ha pajiști rămasă neatribuită, proprietate privată a UAT Gorban

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea comisiei de verificare a modului de respectare a Regulamentului de utilizare și gestionare a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei Gorban, județul Iași

2021